Join us

เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้

 

1. พนักงานขาย (หลายอัตรา)

– สามารถเดินทางและทำงานต่างจังหวัดได้

– ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

– รักงานขายและงานบริการ

– มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. พนักงานขายประจำกรุงเทพฯ (หลายอัตรา)

– ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

– รักงานขายและงานบริการ

– มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. นักแก้ไขการได้ยิน Audiologist (หลายอัตรา)

 

สนใจติดต่อ คุณจันจิรา โทร. 02-295-3777

E-mail : chanchira.s@amcmedicalcenter.com