อุปกรณ์เสริม HA Accessory

อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับเครื่องช่วงฟัง เพื่อถนอมรักษาให้เครื่องช่วยฟังอยู่กับคุณได้นานขึ้น ได้แก่ เครื่องอบความชื้น สายชาร์จ แบตเตอรี่ และถ่านขนาดต่างๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องช่วยฟังในแต่ละรุ่น