IQ Buds & Hearing Aid

เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กที่สามารถใส่ติดไว้ที่หู เพื่อทำหน้าที่ขยายเสียงพูดและเสียงจากสิ่งเเวดล้อมภายนอก มีทั้งแบบ BTE (ทัดหลังหู), RIC (ทัดหลังหูแบบใส่เข้าไปในหู) และแบบ Custom Made ที่จะออกแบบพิมพ์หูให้มีขนาดเท่ากับผู้ใช้ ซึ่งจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญจากทีม AMC ในการให้คำแนะนำเครื่องช่วยฟังในแต่ละประเภท

Product Brand