Mood 16 G6

เครื่องช่วยฟังรุ่น Mood 16 G6

 

เครื่องช่วยฟังรุ่น Mood 16 G6 ชนิดทัดหลังใบหู (RIC : Receiver In the Canal Hearing Aid) เป็นเครื่องช่วยฟังระบบ Digital 100% ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ตามมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI S3.22-2014) และหน่วยงานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC 60118-0:2015) ซึ่งมีช่องสัญญาณในการปรับเสียงมากถึง 48 ช่องสัญญาณ และคุณสมบัติอีกมากมาย

 

คุณสมบัติ

 1. มีระบบ Anti- Feedback ใช้ลดเสียงหวีดเสียงหอนของเครื่อง
 2. มีระบบ Noise Reduction ใช้ลดเสียงรบกวนต่างๆ และมีระบบต่างๆที่ช่วยในการลดเสียงรบกวนคือ
  • Noise Management
  • Wind Noise Reduction
  • Impulse Suppressor
  • Directional
 3. มีระบบ Occlumatic ช่วย ให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังฟังเสียงคำพูดของตนเองได้ดีขึ้น
 4. มีระบบ Bandwidth Features ช่วยให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง ฟังเสียงในความถี่สูงได้ดีขึ้น
 5. มีระบบ EchoClear ช่วยลดเสียงก้องทำให้เสียงเป็นะรรมชาติมากขึ้น
 6. มีระบบ HiFi functionality ช่วยให้รับเสียงได้ถึง 10000 Hz ทำให้เสียงเป็นธรรมชาติมากขึ้นและฟัง
 7. คำพูดได้ง่ายขึ้นในที่มีเสียงรบกวน
 8. มีระบบ Selective frequency compression ช่วยให้ฟังเสียงคำพูดได้ดีขึ้น
 9. มีระบบ Tinnitus รองรับสำหรับผู้ที่มีเสียงดังในหู
  • Sound Therapy
  • Notch Therapy
 10. สามารถตั้งโปรแกรมได้มากถึง 6 โปรแกรม ตามสถานการณ์ที่ได้พบเจอ
 11. สามารถตั้งค่าระดับเสียงเตือนได้ 45 dB ถึง 95 dB เพื่อเตินการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่น เปลี่ยนแปลงความดัง เป็นต้น
 12. สามารถตั้งค่าเสียงเตือนเป็นเสียงต่างๆ ตามความชื่นชอบได้ นั่นคือ
  • Basic
  • Melodic
 13. มีระบบเลือกการรับเสียง AudioTronic multi-microphone system โดยมีการรับเสียงคือ
  • Panorama ลักษณะการรับเสียงเป็นธรรมชาติเลียนแบบการรับเสียงของหูจริง
  • Automatic ปรับลักษณะของเสียงตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
  • Adaptive ลดเสียงรบกวนตามแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนนั้น
  • Advanced Narrow และ SpatialSpot ช่วยการรับฟังเสียงคนที่พูดคุยด้านหน้าให้รับฟังเสียงคำพูดได้ดีขึ้น
  • Front/Back และ Left/Right เป็นการเลือกรับเสียงโดยเปรียบเทียบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวา
  • AudioFocus 360 รับฟังเสียงทั้ง 360 องศาและปรับเลือกเสียงคำพูดทำให้ฟังเสียงคำพูดได้ดีขึ้น
 14. มีระบบ Binaural Synchronization ปรับการตั้งค่าของเครื่องช่วยฟังทั้ง 2 เครื่อง
 15. มีระบบ Intelligent Acclimatic ช่วยให้ผู้ใส่ปรับตัวกับเครื่องช่วยฟังได้ดีขึ้น โดยหลังจากปรับเครื่องช่วยฟังแล้ว ถ้าผู้ใส่เครื่องช่วยฟังมีการปรับระดับความดังจะส่งผลต่อ Acclimatization process อัตโนมัติ
 16. มีระบบปรับความดังและโปรแกรมผ่านแอปพลิเคชัน AudioService APP ในมือถือได้
 17. มีระบบ Direct Audio Steaming และ Auto volume ทำให้สามารถฟังเสียงผ่านมือถือ (ระบบ IOS และ Android) ได้โดยตรงและปรับระดับความดังอัตโนมัติ
 18. มีระบบ 2earPhone ช่วยให้ได้ยินเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ในเครื่องช่วยฟังทั้ง 2 เครื่อง
 19. มี Program Music select ช่วยให้ฟังเสียงเพลงได้ดีขึ้น
  • Listening with speaker
  • Listening at a live venue
  • Playing an instrument
 20. รองรับระบบ CROS Hearing Aid สำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินในหูเพียงข้างใดข้างหนึ่ง
 21. สามารถตั้งค่าให้มีเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 22. สามารถตั้งค่าให้มีเสียงเตือนเมื่อเปลี่ยนโปรแกรม
 23. สามารถตั้งค่าให้มีเสียงเตือนเมื่อเปลี่ยนระดับของความดัง
 24. สามารถตั้งค่าให้มีเสียงเตือนบอกระดับของความดัง
 25. รองรับระบบ Telephone coil โดยใช้สำหรับการสนทนาผ่านโทรศัพท์
 26. มีระบบปรับความดังและโปรแกรมผ่านแอปพลิเคชัน AudioService APP ในโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ IOS และ Android
 27. มีระบบ In Situ Audiometry สามารถตรวจการได้ยินผ่านเครื่องช่วยฟังได้
 28. มีระบบตั้งเวลาก่อนเปิดเครื่อง Audiomatic Power-on Delay เพื่อให้ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยฟังก่อนเครื่องเปิด
 29. ป้องกันความชื้นและฝุ่นตามมาตรฐาน IP 68